lưu ý : nạp thẻ chờ lâu, vui lòng liên hệ 0387.535.461 để nạp thẻ nhận số.tránh mất thẻ